6 metoder til hvordan du sikrer din kælder mod fugt

6 metoder til hvordan du sikrer din kælder mod fugt

Det fleste som har en kælder, kælderværelse eller kælderrum har oplevet fugt på et eller anden tidspunkt. Fugt, som giver en dårlig lugt og indeklima. Uanset hvor meget og hvordan fugten opleves, er det vigtigt, at du finder kilden. At du forsøger at lokalisere årsagen til fugten. For hvis ikke kan det udvikle sig til skimmelsvamp, som er farligt for dit helbred, eller være ødelæggende for dit hus’ konstruktion. Du skal huske bedre indeklima giver bedre trivsel, derfor er fugt ikke noget, du skal se let på, selvom det kan blive en dyrere affære for at få det fikset. Læs med her og se, hvordan du kan undgå fugt i din kælder og derfor være med til at forbedre dit indeklima.

1. En omfangsdræn og pumpebrønd

Du skal se dem som slags nedgravet tagrende, som fører alt vandet væk. Drænet ligger langs husets fundament ved ydermuren. Omfangsdrænet vil lede vandet til en regnvandsbrønd og videre til kloak- og afløbssystemet. Hvis grundvandet står højt, skal der også etableres en pumpebrønd, som leder vandet væk fra drænet.

Husk: omfangsdrænet fjerner ikke opadstigende fugt, men det som stammer fra nedbør.

2. Fysisk fugtspærre

Det er, hvor du i selve fundamentet fræser en rille, så der kan placeres en fugtspærre af rustfrit stål, som vil forhindre, at fugt vil kunne indtrænge.

Husk: denne løsning kan være dyr og hård mod husets konstruktion

3. Kemisk fugtspærre

Man sprøjter decideret kemikalier ind i murværket, som fungerer som en fugtspærre. Igen den vil som en mur mod fugtens indtrængen.

Husk: denne løsning er kortvarig og kan kun blive foretaget ved mindre områder i kælderen.

4. Elektrode-metoden

Der fræses en rille i væggen, hvor bagefter der kommer strømførende ledninger. Herefter monteres der jordspyd i gulvet eller udenfor ved huset, som så skjules sammen med elektroder og installationen. Du får derefter en strømforsyningsboks, hvor der bliver sat 12 V til. Disse svage impulser gør så, at vandet vil blive ledet væk fra murværket og ud i jorden omkring huset og forhindrer samtidig opstigning af fugt.

Husk: At det vil tage op til et år, før fugten er forsvundet helt.

5. Langbølge-metoden

Man placerer en boks – uden kabler og andet montering – som med sine langbølger vil påvirke vandmolekylerne i væggene. De vil derved på grund af tyngdekraften drives ud af væggenes såkaldte kapillargange, som er gange, der naturligt er opstået når murstenen og mørtel er tørret op,

Husk: at fugten kan tage op til 3 år før, at det er forsvundet.

6. Solfanger-ventilation

Denne bruger solens energi til at blæse solopvarmet luft ind i din kælder. I den sydvendte væg monteres solfangeren, men i den modsatte vil være en udsugning, som vil sørge for et lille undertryk, så fugtig luft og radon (radioaktiv luftart) suges ud. Denne kombination af opvarmning og udluftning vil sørge for en meget effektiv affugtning af kælderen.

Husk: Det er afgørende, at ventilationen dimensioneres, så den faktisk udskiftning af luft er effektiv nok, eller kan det finde på at kondensere i de sidste rum, luften passerer.

Hvilken sikring vælger du mod fugt?

Det er forskelligt fra hus til hus, hvad der vil være mest oplagt og effekt at gøre ved bekæmpelse af fugt i kælderen. Vi har blot forklaret en del af dine muligheder, men som også kræver professionel hjælp, hvis de rent faktisk skal blive en mulighed. Derfor vil vi råde dig til at kontakte en professionel, så de kan vurdere, hvad de efter deres ekspertise vil mene, vil være bedst for dit hjem.