Bæredygtighed har stort fokus i samfundet. Med knappe ressourcer på jorden er der flere og flere, der tænker i, hvordan man kan indføre bæredygtighed i deres produktion og daglige liv. Samtidig er der mange der vil vide, hvordan produkter, man køber i dag, er bæredygtige. Det findes der mange svar på. En af de måder, hvorpå bæredygtighed gør sig gældende er at minimere madspild. Dette gælder ikke kun for private husholdninger, men også i forhold til det spild der for eksempel er, når man fodrer sine heste. En løsning til dette er at sætte høhække til heste op i stalden, så hestene kan spise derfra i stedet for, at høet ligger på jorden. På den måde spildes der mindre hø.

Sådan øger du livskvaliteten for dine dyr

Ofte ses det, at heste får deres hø serveret på gulvet i stalden eller folden. Det har måske altid været sådan, men når man tænker over det, så træder hesten rundt i sit eget foder, som blandes med sand og andet grums på jorden. Det er derfor en god idé at få høet op i højden med høhække til heste, så din hest altid kan spise tørt og rent hø, uden at træde rundt i det. Samtidig er det muligt at placere et opsamlingstrug under høhækken, så man undgår mere spild. Høhække til heste med opsamlingstrug giver således gode spiseforhold, øger livskvaliteten for dine dyr og er godt for miljøet med mindre ressourcespild.

Der findes et stort udvalg af høhække, som kan placeres lige der, hvor dine dyr bedst kan lide at stå og spise. Høhække til heste kan sættes op på flader og på hjørner og har en høj kvalitet og holdbarhed, så de ikke ruster. En ideel løsning til stalden og hesten, og selvfølgelig også for dig, så du undgår forskellige former for bøvl i fremtiden.